САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РЕСПУБЛИКА БОЙЫНША ТАРАЛЫМЫ