САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ТАЛДАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ:

 • Оқу материалының жүйелілігі, бірізділігі.
 • Табиғилығы.
 • Дағдыға басым бағыт беруі.
 • Білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін міндеттілігі.
 • Оқушыға өз деңгейін таңдауға ерік беру.
 • Оқушыларға берілетін білімнің саралануы.
 • Оқушылардың өз мүмкіндігіне қарай міндетті деңгейде білім алуға еріктілігі.
 • Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.
 • Ұлттық құндылыққа ерекше орын берілуі.
 • Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың мақсатты енгізілуі.
 • Барлық оқушыны табысты оқыту.
 • Оқу-танымдылық белсенділігін арттыру.
 • Білім-білік дағдысын қалыптастыру.
 • Білім алуға деген ынтасы мен іскерлік қабілетіне ықпал ету.
 • Оқуды жеделдету.
 • Шығармашылық қабілетін дамыту.
 • Ғылыми ізденіске жетелеу.